Mission: Possible

תכנית בלשית בשני פרקים ללימוד חוויתי של הבנת הנקרא באנגלית
חלק ראשון  |  זמן: 21:37
חלק שני
פרק: 2
חלק שני
חלק ראשון
פרק: 1
חלק ראשון

תייר אמריקאי מגיע לארץ ונתקל בברנש מוזר המגיע לחדר המלון שלו ומתעלף אל זרועותיו. עלילה בלשית נפרשת בעקבות מכתב שמשאיר המתעלף שנעלם כאשר התייר פונה להזעיק עזרה, ודרכם אנו לומדים אנגלית בצורה מרתקת במיוחד.

בעזרת שני עובדי המלון, פקידת הקבלה רבת התושייה שושנה ואיש האחזקה מנשה, וכמובן בעזרת הבנת הנקרא, מנסה מר קי השרמנטי להתחקות אחר פשר ההתרחשות המוזרה.

במיטב מסורת "המשך יבוא" הסדרה מורכבת משני פרקים ועוסקת בתחום שגם כיום הוא עיקרי בתחום לימודי האנגלית - הבנת הנקרא ותרגול ה"אנסין" (קטע קריאה שלאחריו מתבקש הלומד לענות על שאלות או להשלים שאלות מידע על סמך הבנת הנקרא שלו).

הסדרה נוצרה ב-1978 בעבור האוניברסיטה הפתוחה, ומטרתה נותרה עדכנית: הבנת הנקרא וה"אנסין" הם חלק מרכזי גם כיום בכל בחינות האנגלית במסגרות השונות, החל בבית הספר היסודי ועד לאוניברסיטאות, וכן במבחני שפה בתהליך הקבלה למשרות.

מבית היוצר של הטלוויזיה החינוכית
משתתפים: ג'וני פיליפס, עדי קפלן, ג'וקי ארקין, אורי גרוס
משך: 22 דקות
מספר פרקים: 2
שנת הפקה: 1978

תגובות

עזרים לימודיים
האם ניתן לקבל את המכתב המופיע בפתיחת הסרט?
אסתר|23/01/12|ראש פינה

סגור