חוק חופש המידע בחינוכית

חוק חופש המידע במגזר הציבורי
חופש הביטוי
 
חופש הביטוי
מעצבים שינוי
 
מעצבים שינוי
רביב דרוקר
פרק: 87
רביב דרוקר
רואים שקוף
 
רואים שקוף
ועד הבית
פרק: 7
ועד הבית
כנסת פתוחה
 
כנסת פתוחה

חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998- , נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.
החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.
בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים.
במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21- יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות ציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע

לקריאה ולהורדת מסמכים לחצו כאן

 


סגור