חוק חופש המידע

בטלוויזיה החינוכית הישראלית

 

תקנות - חופש - אגרות
ניתן למצוא בעמודה השמאלית 'עוד באותו הנושא'

אופן תשלום אגרת בקשה

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט, 1999 - פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה. אגרת הבקשה ניתנת לתשלום באתר שירות התשלומים הממשלתי, באמצעות חשבון בנק או באמצעות שובר דואר. לחשבון ע"ש משרד החינוך, הטלוויזיה החינוכית שמספרו: 27450, בבנק הדואר 09, סניף 01.

טופס בקשה לקבלת מידע


להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק.

שם הממונה: גב' רחלי חיים
מס' טלפון: 6466746 - 03, פקס' 6466745 - 03
כתובת למשלוח פניות בדואר: הטלוויזיה החינוכית הישראלית
רח' קלאוזנר 14 רמת אביב 69011 כתובת דוא"ל: IETV.Hofesh.Meida@ietv.gov.il

כתב התחייבות - טופס להורדה
ניתן למצוא בעמודה השמאלית 'עוד באותו הנושא'

 

 

סגור