חוק חופש המידע

בטלוויזיה החינוכית הישראלית

 

תקנות - חופש - אגרות
ניתן למצוא בעמודה השמאלית 'עוד באותו הנושא'

אופן תשלום אגרת בקשה

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט, 1999 - פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה בסך 20 ש"ח. אגרת הבקשה ניתנת לתשלום באתר שירות התשלומים המקוון של משרד החינוך, או באמצעות שובר דואר. לחשבון ע"ש משרד החינוך, הטלוויזיה החינוכית שמספרו: 27450, בבנק הדואר 09, סניף 01.

טופס בקשה לקבלת מידע


להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק.

שם הממונה: גב' רחלי חיים
מס' טלפון: 6466746 - 03, פקס' 6466745 - 03
כתובת למשלוח פניות בדואר: הטלוויזיה החינוכית הישראלית
רח' קלאוזנר 14 רמת אביב 69011 כתובת דוא"ל: IETV.Hofesh.Meida@ietv.gov.il

כתב התחייבות - טופס להורדה
ניתן למצוא בעמודה השמאלית 'עוד באותו הנושא'

 

 

סגור