מי אנחנו

אודות הטלוויזיה החינוכית הישראלית

החינוכית (הטלויזיה החינוכית הישראלית - הטח"י) ממוקמת בין האוניברסיטאות והמוזאונים המשמשים חלק מהקריה האקדמית-תרבותית שברמת אביב. במתחם הטלוויזיה החינוכית נמצאים שלושה אולפני צילום, אולפני צליל, חדרי עריכה, יחידת צילום והסרטה, וכן שירותי הפקה ואמנות הפועלים מאחורי הקלעים כדי ליצור, על המרקע שלכם, את התוצאה הטובה ביותר.

בתחנה כ-185 עובדים: עורכי תכניות, מפיקים ובמאים, צלמים, עורכים ואנשי צליל, אנשי אמנות, טכנאים ואנשי מנהלה. הארגון כולו מחולק לחטיבות ולאגפים: תכניות, ערוצים, תחום הדיגיטל, שירותי הפקה, שירותי הנדסה ופיתוח, שיווק ואגף מנהל. כמו כן, עובדים לצד המנכ"ל יועץ משפטי, יחידה כלכלית ומחלקת מחקר.

כארגון הטלוויזיה הראשון בישראל, אנו בעלי ניסיון מקצועי עשיר ומגוון. אנו מחויבים לאיכות התכנים, לרהיטות טלוויזיונית, לשפה העברית, ולנועחות על המסך וברשת. אנו גאים באחריות המקצועית שלנו לאמינות, לדיוק ולעדכניות. בעזרת כל אלה אנו רותמים את טכנולוגיות המידע והתקשורת המתקדמות לשירותכם.

החינוכית משרתת את כל האזרחים ואת כל המגזרים בישראל. תכניות הרכש שלנו מלוות בכתוביות בעברית, בערבית וברוסית - על פי הצורך. בתחנה גם מופקות תכניות מקור בערבית וברוסית, וכמו כן אנו משדרים את התכנית "דרך העיניים שלנו" המשרתת את קהילת עולי אתיופיה ובו בזמן מביאה את סיפורה המרתק אל כלל הציבור בישראל. הטלטקסט המופעל על ידינו משרת באופן ייחודי, בין השאר, את קהילת לקויי השמיעה בישראל.

הטלוויזיה החינוכית תורמת לקידום היצירה הישראלית המקורית תוך הקפדה על איכות טלוויזיונית גבוהה. אנו מפיקים את תכניות המקור שלנו מתוך יצירתיות תוך הקפדה על שימוש נאות בשפה לטובת המסרים והערכים המועברים לצופה במישרין ובעקיפין. גם את תכניות הרכש אנו בוחרים ומכינים לשידור מתוך אותה נקודת המוצא הייחודית וה'חינוכית' שלנו: בחירה זהירה ומושכלת של תכנים והכנה לשידור מתוך הקפדה על ניקיון לשוני ותרבותי. אנו מביאים לכם טלוויזיה איכותית, מרתקת, מעשירה, נקייה ממין, אלימות והבלים - טלוויזיה חינוכית במיטבה.

ייעוד ומטרות
תפקידנו לתת יותר. לא להסתפק בקליל, במובן מאליו ובפשטני, אלא לאפשר ללמוד, לחקור ולדעת. אנו מובילים את הצופה בשבילים שסוללת הסקרנות, בלי לפחד מהעמקה, מתוך שאיפה לחדשנות ותוך הקפדה על איכות ועל אמינות. אנו מביאים מידע מגוון ועשיר מכל תחומי החיים והדעת, כדי לסייע להתמודד עם המורכבות והרב תחומיות של האלף הזה. את כל זאת אנו עושים כדי לתרום להעשרתם האישית של צופינו, וכדי לקדם את רמת ההשכלה, את ערכי התרבות ואת צרכי החברה במדינה.

מימון תקציב ופיקוח
הטח"י משדרת מכוחם של שלושה חוקים שונים:
בערוץ הראשון - מכוח חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.
בערוץ השני - מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן-1990.
בערוץ הכבלים - מכוח חוק הבזק התשמ"ב-1982.

בהתאם לכך שידורי הטלוויזיה החינוכית נתונים לפיקוחם של שלושה גורמים שונים: משרד החינוך, מועצת הרשות השנייה ומועצת הכבלים.

הטח"י היא יחידת סמך במשרד החינוך, ומקור מימונה העיקרי הוא תקציב המדינה. כמו כן, יש לטח"י הכנסות עצמיות ממכירת מוצריה וממכירת זמן שידור לפרסומת, תשדירי שירות וחסות, שיתופי פעולה וקופרודוקציות

על האתר
באתר זה מידע כללי על הטלוויזיה החינוכית הישראלית, פעילותה בשירות יעדי החינוך בישראל, מידע על אלפי תכניות הטלוויזיה, לוחות המשדרים, קישורים לאתרי משנה של הטח"י, וכן קישורים לעזרת המבקשים לרכוש קלטות, ספרים וחומרים אחרים מהפקה עצמית של הטלוויזיה החינוכית ומרכש חו"ל.

מורשי חתימה
בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי"א - 1951, ממשלת ישראל נתנה הרשאה לנושאי המשרה הבאים לייצגה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין שבתחום פעילותה של הטלוויזיה החינוכית הישראלית ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

מנהל הטלוויזיה החינוכית - מר אלדד קובלנץ (ללא הגבלה).
מנהל שירותי הנדסה ופיתוח הטלוויזיה החינוכית הישראלית - מר בוריס נסטיק.

מנהל כח אדם - מר אמיר רוזנבאום. 

נושאי המשרה המפורטים לעיל יחתמו יחד עם חשב המרכז לטלוויזיה החינוכית בישראל.
פורסם בילקוט הפרסומים 5784, ג' באדר ב' התשס"ח, 10.3.2008

 

 

סגור