תוכנית - חשבון פשוט  |  חילוק ארוך  |  זמן: 00:22:45
שם הפרק: חילוק ארוך
פרק מס': 10