|  פיתחה של תקופה  |  זמן: 00:17:00
שם הפרק: בפתח תקופה
פרק מס': 1