|  בין חומות ירושלים  |  זמן: 00:24:00
שם הפרק: בין חומות ירושלים
פרק מס': 2