|  עיר קמה מן החולות  |  זמן: 00:17:00
שם הפרק: עיר קמה מן החולות
פרק מס': 7